Emerytura pomostowa – warunki przyznania

Zasadniczo stwierdzić można, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje kobietom i mężczyznom, którzy przepracowali co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach. Oczywiście nie są to wszystkie warunki, jakie należy spełnić. Poniżej znajdziesz omówienie warunków przyznania emerytury pomostowej.

Podstawowe warunki przyznania emerytury pomostowej są następujące:

  • Urodzenie się po dniu 31 grudnia 1948 r.
  • Okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat.
  • Osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  • Posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
  • Wykonywanie prac w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze według „starych” przepisów lub przepisów ustawy o emeryturach pomostowych przed 1 stycznia 1999 r.
  • Wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych po 31 grudnia 2008 r.
  • Rozwiązanie stosunku pracy.

 

Praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze

Musisz legitymować się co najmniej 15-letnim stażem pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Spośród tych 15 lat chociaż 1 dzień musiał nastąpić przed 1 stycznia 1999 r. oraz chociaż 1 dzień musiał nastąpić po 31 grudnia 2008 r.

Jeżeli chodzi o pracę przed 1 stycznia 1999 r., to Twoje stanowisko pracy musiało znajdować się zasadniczo w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. – zobacz tutaj. Dodatkowo stanowisko to powinno znajdować się również w zarządzeniu resortowym, pod które podlegał Twój zakład pracy. Co prawda, przepisy resortowe już nie obowiązują, ale nadal są pomocniczo stosowane przez ZUS i sądy. Ewentualnie Twoje stanowisko pracy mogło znajdować się w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych.

Jeżeli chodzi o pracę po 31 grudnia 2008 r., to Twoje stanowisko pracy musi znaleźć się w jednym z dwóch załączników do ustawy o emeryturach pomostowych lub być wymienione wprost w ustawie – ustawa tutaj.

Załączniki do ustawy z wykazem prac znajdziesz kilkając TUTAJ.

autor:
Agata Kicińska
radca prawny