EMERYTURA WCZEŚNIEJSZA A POMOSTWA – RÓŻNICE

Kategorii emerytur jest kilka, w tym emerytura powszechna, wcześniejsza czy też pomostowa. 

Planując przejście na emeryturę należy wziąć pod uwagę nie tylko korzyści płynące z danego rodzaju emerytury, ale również warunki jakie należy spełnić, aby tę emeryturę otrzymać.

PODSTAWOWE RÓWNICE POMIĘDZY EMERYTURĄ WCZEŚNIEJSZĄ A POMOSTOWĄ SĄ NASTĘPUJĄCE:

  1. OBLICZANIE OKRESÓW WYKONYWANIA PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
 

Emerytura wcześniejsza

W przypadku emerytury wcześniejszej okres pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze musi wynosić co najmniej 15 lat przed 1 stycznia 1999 r.

Emerytura pomostowa

W przypadku emerytury pomostowej sprawa jest bardziej skomplikowana. Tutaj również okres pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze musi wynosić co najmniej 15 lat, jednakże w odmienny sposób oblicza się ten okres. Mianowicie, spośród tych 15 lat chociaż 1 dzień musiał nastąpić przed 1 stycznia 1999 r. oraz chociaż 1 dzień musiał nastąpić po 31 grudnia 2008 r.

  1. WYKAZ PRAC W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
 

Emerytura wcześniejsza

Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnych stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. – zobacz tutaj, natomiast wykaz prac w szczególnym charakterze określony został w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zobacz tutaj.

Emerytura pomostowa

Jeżeli chodzi o pracę przed 1 stycznia 1999 r., to Twoje stanowisko pracy musiało znajdować się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. Ewentualnie Twoje stanowisko pracy mogło znajdować się w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych lub w samej ustawie.

Jeżeli chodzi o pracę po 31 grudnia 2008 r., to Twoje stanowisko pracy musi znaleźć się w jednym z dwóch załączników do ustawy o emeryturach pomostowychzobacz tutaj lub być wymienione wprost w ustawie.

  1. STOSUNEK PRACY
 

Emerytura wcześniejsza

Przechodząc na emeryturę wcześniejszą nie masz obowiązku rozwiązywania stosunku pracy. W związku z tym możesz zasadniczo otrzymywać pieniądze z dwóch źródeł jednoczenie – z wynagrodzenia za pracę oraz z emerytury. Są jednak pewne wyjątki.

Emerytura pomostowa

Przechodząc na emeryturę pomostową stosunek pracy obowiązkowo musi ulec rozwiązaniu. W ten sposób otrzymujesz środki wyłącznie z emerytury.

  1. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
 

Emerytura wcześniejsza

Warunkiem otrzymania emerytury wcześniejszej jest nieprzystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego lub przekazanie zebranych tam środków do budżetu państwa za pośrednictwem ZUS-u. Takie przekazanie pieniędzy następuje na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku.

Emerytura pomostowa

Przechodząc na emeryturę pomostową nie masz obowiązku rezygnowania z Otwartego Funduszu Emerytalnego.

PODOBIEŃSTWA EMERYTURY WCZEŚNIEJSZEJ DO EMERYTURY POMOSTOWEJ SĄ NASTĘPUJĄCE:

  • Urodzenie się po 31 grudnia 1948 r.
  • Osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  • Posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
  • Okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat.
autor:
Oliwia Radlak
aplikant radcowski