Emerytura wcześniejsza - warunki przyznania

Obecnie na emeryturę powszechną mogą przejść kobiety po ukończeniu 60 roku życia oraz mężczyźni po osiągnięciu 65 lat.

Kiedy więc można ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury? Kluczowe znaczenie ma data – 1 stycznia 1999 r. Zobacz dlaczego.

PODSTAWOWE WARUNKI PRZYZNANIA EMERYTURY WCZEŚNIEJSZEJ SĄ NASTĘPUJĄCE:

  1. Urodzenie się po 31 grudnia 1948 r.
  2. Osiągnięcie wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  3. Nieprzystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego lub przekazanie zebranych tam środków do budżetu państwa za pośrednictwem ZUS-u.
  4. Spełnienie następujących warunków przed 1 stycznia 1999 r.:
  • Posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
  • Wykonywanie prac w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze według dotychczasowych przepisów przez co najmniej 15 lat.

PRACA W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE

Musisz legitymować się co najmniej 15-letnim stażem pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się np. nauczycieli, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji. Szczegółowo zawody te zostały wymienione w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zobacz tutaj.

Jeżeli chodzi o pracę w warunkach szczególnych Twoje stanowisko pracy powinno być wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. – zobacz tutaj.

Co więcej, stanowisko to zasadniczo powinno znajdować się również w zarządzeniu resortowym, pod które podlegał Twój zakład pracy. Zarządzenia resortowe były bowiem uszczegółowieniem rozporządzenia Rady Ministrów w poszczególnych działach gospodarki i wskazywały konkretne stanowiska pracy, które uznawane były za pracę w warunkach szczególnych. Obecnie już nie obowiązują, ale stanowią ważny dowód w postępowaniu przed ZUS-em lub sądem powszechnym.

autor:
Oliwia Radlak
aplikant radcowski